This Theme Supports a Custom FrontPage

หน้าที่ของอาสาและบทบาทในสังคมที่ควรรู้

หน้าที่ของอาสาและบทบาทในสังคมที่ควรรู้

งานอาสา (Volunteering) เป็นงานที่ทำเพื่อก่อประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ (an altruistic) โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นร่วมถึงชื่อเสียงใด ๆ อาสาเกิดมาเพื่อการทำความดีงาม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้ดีขึ้น ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาเป็นอาสาได้ อย่างหมออาสา ครูอาสา และอาสากู้ภัย ทั้งหมดล้วนใช้ความรู้และอาชีพที่มีในการทำงานเพื่อคนอื่น หรือจะเป็นการรวมกลุ่มของอาสาเพื่อทำงานในขอบเขตที่กว้างขึ้นที่อาจครอบคลุมไปทั่วทั้งเมือง หน้าที่อาสาสมัครมีอะไรบ้าง ครูอาสา เป็นงานที่ทรงเกียรติมากงานหนึ่ง ถ้าเราลองดูปัญหาภายในประเทศแล้วจะพบว่ายังคงมีเด็กมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ แม้แต่หนังสือ หรือทีวีก็อาจจะไม่มี อย่างชาวเขา และในหมูบ้านที่ห่างไกลความเจริญ ครูอาสามีตัวตนอยู่ทุกที อาจจะเป็นลุงแก่คนหนึ่ง หรือเด็กหนุ่มไฟแรง ที่เขาอาจจะสอนเด็ก ๆ อยู่แถวบ้านในยามที่มีเวลาว่าง หรือบางคนยอมเสียสละหน้าที่การงานเพื่อย้ายไปอยู่ในที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อสอนเด็ก ๆ อยู่ที่นั่นเลยก็มี นับว่าเป็นงานที่ต้องใจรักมาก ๆ อาสากู้ภัย งานนี้ถือว่าต้องเป็นคนที่ใจแข็งจริง ๆ เพราะต้องทนกับภาพบาดตา เลือด หรือแม้แต่ศพที่เกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ต้องคอยเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุขึ้นรถ และส่งไปยังโรงพยาบาล แข่งกับเป็นและความตาย ถือเป็นงานที่มีความกดดันสูง และต้องใช้ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อดูงานที่ต้องเจอและค่าตอบแทนที่เรียกว่าใช้เติมน้ำมันยังไม่พอก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานอาสาที่ต้องใจรักเหมือนกัน ถึงจะอยู่ไหวRead more about หน้าที่ของอาสาและบทบาทในสังคมที่ควรรู้[…]