Citizens' Duty

หลักสำคัญพื้นฐานสำหรับการเป็นพลเมืองที่ดี

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

ศึลธรรมถือว่าเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเป็นคน เพราะเมื่อไรแล้วที่เราไม่มี จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เราจะขาดความยับยั้งชั่งใจ ประพฤติตัวในทางที่ไม่ดี ดังนั้นคุณสมบัติแรกของการเป็นพลเมืองที่ดีอันดับแรกก็คือการเป็นคนที่มี จริยธรรม

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำหรับประเทศที่มีระบอบการปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งรวมใจ ดังนั้นด้วยจิตสำนึกแล้วการเคารพ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้นจึงเป็นพื้นฐานขั้นแรกที่ควรมี หนึ่งก็ครัก ชาติ สองคืออยู่ในศึลธรรมประพฤติตัวเป็นคนดี และที่สำคัญที่สุดก็คือรักในผู้ปกครองของตัวเอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมาย คือสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับคนหมู่มากที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นใช้ชีวิต ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น หากที่ไดไร้ซึ่งกฏหมายแล้ว ความวุ่นวาย แตกแยก และอาชญากรรมย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการ ปฏิบัติตามกฎหมายคือหน้าที่

About Citizens

About Citizens

พลเมืองคือคำจัดกัดความของบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิชอบตามกฏหมาย ซึ่งเรียกว่านิติบุคคุล การได้รับสิทธิพลเมืองนั้นมีการถือสิทธิในหลายความหมายอาทิ การถือสัญชาติตั้งแต่กำเนิด , การขอสัญชาติผ่านกฎหมาย หรือการขอลี้ถัยโดยขอบตามกฏหมายนั่นเอง การเป็นพลเมืองนั้นตมีกฏหมายซึ่งบัญญัติไว้เป็นบรรทัศฐานเพื่อให้คนหมู่มากอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไร้ซึ่งความวุ่นวาย ดังนั้นพลเมืองทุกคนจึงต้องปฏบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีพร้อมทั้ง จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เชื่อมั่นในศาสนา และรักเคารพในผู้ที่ปกครอง และที่สำคัญที่สุดก็คือการมีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

Main institute

สามสถาบันหลัก ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา
สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์

Sample citizens

พลเมืองตัวอย่างที่เสียสละตัวเองเพื่อประเทศ

"มีใจซื่อถือคำสัตย์ สุจริต เอื้อเฟื้อจิตอันเมตตาประดาผล มองประโยชน์ส่วนรวมกว่าส่วนตน ยึดมงคลนำชีวิตชิด คุณธรรม"

Latest news

 • หน้าที่ของอาสาและบทบาทในสังคมที่ควรรู้

  งานอาสา (Volunteering) เป็นงานที่ทำเพื่อก่อประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ (an altruistic) โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นร่วมถึงชื่อเสียงใด ๆ อาสาเกิดมาเพื่อการทำความดีงาม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้ดีขึ้น ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาเป็นอาสาได้ อย่างหมออาสา ครูอาสา และอาสากู้ภัย ทั้งหมดล้วนใช้ความรู้และอาชีพที่มีในการทำงานเพื่อคนอื่น หรือจะเป็นการรวมกลุ่มของอาสาเพื่อทำงานในขอบเขตที่กว้างขึ้นที่อาจครอบคลุมไปทั่วทั้งเมือง หน้าที่อาสาสมัครมีอะไรบ้าง ครูอาสา เป็นงานที่ทรงเกียรติมากงานหนึ่ง ถ้าเราลองดูปัญหาภายในประเทศแล้วจะพบว่ายังคงมีเด็กมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ แม้แต่หนังสือ หรือทีวีก็อาจจะไม่มี อย่างชาวเขา และในหมูบ้านที่ห่างไกลความเจริญ ครูอาสามีตัวตนอยู่ทุกที อาจจะเป็นลุงแก่คนหนึ่ง หรือเด็กหนุ่มไฟแรง ที่เขาอาจจะสอนเด็ก ๆ อยู่แถวบ้านในยามที่มีเวลาว่าง หรือบางคนยอมเสียสละหน้าที่การงานเพื่อย้ายไปอยู่ในที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อสอนเด็ก ๆ อยู่ที่นั่นเลยก็มี นับว่าเป็นงานที่ต้องใจรักมาก ๆ อาสากู้ภัย งานนี้ถือว่าต้องเป็นคนที่ใจแข็งจริง ๆ เพราะต้องทนกับภาพบาดตา เลือด หรือแม้แต่ศพที่เกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ต้องคอยเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุขึ้นรถ และส่งไปยังโรงพยาบาล แข่งกับเป็นและความตาย ถือเป็นงานที่มีความกดดันสูง และต้องใช้ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อดูงานที่ต้องเจอและค่าตอบแทนที่เรียกว่าใช้เติมน้ำมันยังไม่พอก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานอาสาที่ต้องใจรักเหมือนกัน ถึงจะอยู่ไหวRead more about หน้าที่ของอาสาและบทบาทในสังคมที่ควรรู้[…]

  Read more หน้าที่ของอาสาและบทบาทในสังคมที่ควรรู้
 • หน้าที่ของอาสาตํารวจและบทบาทหน้าที่

  ในบ้านเรามีอาสาสมัครในหน่วยงานเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), กองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครกู้ชีพ คำว่าอาสา แน่นอนว่าเป็นงานที่ต้องเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อช่วยเหลือในงานสังคมด้านต่าง ๆ ตั้งแต่งานเล็ก ๆ ภายในเมือง จนไปถึงการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานต่าง ๆ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยงานอาสาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนให้ใกล้ชิดกันอย่างมากขึ้น ด้วยการรับสมัครอาสาตำรวจ จากประชาชนเพื่อช่วยประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็วมากขึ้น แต่เหล่าอาสาพวกนี้ไม่ได้มีอำนาจเหมือนตำรวจแต่อย่างใด และจะไม่ได้รับอำนาจให้ออกทำงานโดยลำพังโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อาวุโสดูแล หน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจ             อาสาตำรวจต้องทำงานเป็นลูกมือเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นในการปฏิบัติงานหรือในสำนักงาน รวมถึงการทำเอกสารต่าง ๆ การเฝ้าระวังจากกล้องวงจรปิด การทำประชาสัมพันธ์และการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าอาสามีทักษะพิเศษ ก็จะถูกพิจารณาให้ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นช่างภาพ การที่พวกเขาได้มาทำงานอาสานี้จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมาก นอกจากจะได้ประสบการณ์แล้วยังได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็ตาม โดยสามารถอ่านข้อจำกัดในอำนาจของอาสาได้จากข้อระเบียบดังต่อไปนี้ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. 2551 (๓) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (๓.๑) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (๓.๒) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยการบริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร (๓.๓) แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้ายคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด (๓.๔) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจRead more about หน้าที่ของอาสาตํารวจและบทบาทหน้าที่[…]

  Read more หน้าที่ของอาสาตํารวจและบทบาทหน้าที่
 • หน้าที่ของหน่วยดับเพลิงเมื่อเวลาไม่มีเหตุพวกเค้าทำอะไรกัน

              คุณเคยคิดบ้างไหมว่า ถ้าเกิดไม่มีเหตุเพลิงไหม้ เหล่านักดับเพลิงนั้น พวกเขาจะทำอะไรกันนะ คงจะนั่งเล่นไปวัน ๆ สบาย ๆ เลยละสิท่า ขอบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดครับ! เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแทบไม่มีเวลาว่างเลยเท่าที่เราไปสำรวจกันมา เพราะพวกเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อสังคม และคอยดูแลหน่วยงานของตนให้มีความพร้อมออกภารกิจตลอดเวลา วันนี้มีโอกาสที่จะมาบอกเล่าถึงเวลายามไม่มีเหตุเพลิงไหม้ พวกเขาทำงานอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยครับ 1.การเตรียมให้มีความพร้อมตลอดเวลา ถือเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อพนักงานดับเพลิงเข้างานกะแรกของพวกเขา สิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำ คือการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เช็คสภาพรถดับเพลง และชุดป้องกันไฟทุกชิ้นว่ามีความพร้อมหรือไม่ ส่วนใหญ่จะเป็นบำรุงรักษากันเสียมากกว่า หากเครื่องมือ หรือรถดับเพลงเสียหายเกินไป ก็ต้องปล่อยให้เป็นงานของช่างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 2.การวางแผน และขยันฝึกซ้อม นักดับเพลงที่ดีควรหมั่นฝึกฝนตนเองพร้อมกับทีม เพื่อเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นให้มากที่สุดสำหรับในการทำงาน โดยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การดับไฟ การทำปฏิบัติการพิเศษ รวมไปถึงการฝึกฝนเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะรอดกลับมาจากภารกิจที่เสี่ยงชีวิต รวมถึงการทำภารกิจให้สำเร็จ 3.ทำความสะอาดสำนักงาน สำนักงานคือบ้านหลังที่สองของพนักงานดับเพลิง พวกเขาต้องอาศัยอยู่ที่นี่กันตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขาต้องทำความสะอาด เช็ดโต๊ะ ถูพื้น ล้างห้องน้ำ ล้างรถดับเพลิง กวาดพื้นห้อง ทาสีอาคาร ล้วนเป็นเป็นหน้าที่ของพวกเขาในยามที่ไม่ได้ออกภารกิจ และดูเหมือนจะทำให้พวกเขามีความสุขเสียด้วยสิ 4.ออกทำภารกิจช่วยเหลือสังคม งานสังคมต่างRead more about หน้าที่ของหน่วยดับเพลิงเมื่อเวลาไม่มีเหตุพวกเค้าทำอะไรกัน[…]

  Read more หน้าที่ของหน่วยดับเพลิงเมื่อเวลาไม่มีเหตุพวกเค้าทำอะไรกัน